Największe kłopoty kredytobiorców

  • Posted on: 30 March 2015
  • By: mosiek

Niewielu kredytobiorców w chwili pozyskiwania długoterminowego lub nawet krótkoterminowego zobowiązania ma świadomość możliwości wystąpienia problemów z jego spłatą. A trzeba brać taki element pod uwagę i traktować go bardzo poważnie, ponieważ nagłe pogorszenie historii kredytowej nie pozwoli ci w przyszłości na dalsze kredytowanie potrzeb. Jakie zatem największe kłopoty posiadają nowocześni kredytobiorcy i jak sobie z nimi radzić na najwyższym poziomie merytorycznym? Po najlepszy kredyt gotówkowy - niskarata - wejdźcie na tę stronę i cieszcie się najtańszym kredytem.

Z jakimi ogólnymi kłopotami mierzą się współcześni kredytobiorcy?

Każda instytucja kredytowa, tj. bank detaliczny czy parabank analizuje sytuację kredytobiorcy przed podpisaniem umowy. Najczęściej doradcy monitorują bazy danych Biura Informacji Kredytowej, popularnego BIK. Znajdują się w nim informacje o terminowych spłatach zobowiązań lub pewnych brakach. Banki detaliczne odrzucają zwyczajowo wnioski o kredyt gotówkowy klientów ze zbyt niskimi dochodami lub negatywną historią w BIK. Ten problem rozwiążesz przejściem do sektora pozabankowego, do pożyczek społecznościowych. Pamiętaj, że ustawa o kredycie konsumenckim nakazuje sektorowi pozabankowemu udzielać informacji o rzeczywistej rocznej stopie procentowej. Jeżeli jakaś firma pożyczkowa nie chce podać takich danych odrzuć ją natychmiast ze swoich planów, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo nieuczciwych praktyk. Kolejne kłopoty wiążą się z brakiem terminowych spłat zobowiązania. Nie popełniaj tutaj błędów. Niektóre instytucje finansowe prowadzą sprawy komornicze z nastawieniem, aby zlicytować tanio posiadany przez dłużnika majątek. W ten sposób jeszcze bardziej zarabiają. Jeżeli zaczynasz mieć kłopoty ze spłatą wykorzystaj potencjał konsolidacji lub refinansowania kredytu gotówkowego.

Prognozowanie problemów kredytowych kluczowe dla budżetu domowego

Wszystkie kłopoty kredytowe da się przewidzieć i wpisać mniej więcej do planu spłaty długo lub -krótkoterminowego zobowiązania. Oczywiście kłopoty nierozwiązane w optymalnych terminach powodują po pierwsze trwałe pogorszenie historii kredytowej, a po drugie istnieje szansa utraty majątku trwałego, np. nieruchomości, samochodów, itp. Lepiej zatem dmuchać na zimne niż narazić się na tak drastyczne konsekwencje.