Dobry kredyt czyli tani kredyt

  • Posted on: 12 February 2015
  • By: mosiek

Koszty kredytu to suma, o której chcemy wiedzieć jak najwięcej.

Banki, udzielając nam kredytów muszą na tym przecież na pewno zarobić. Dlatego też każdy kredyt jest oprocentowany, a suma odsetek to swoiste wynagrodzenie dla banku za to, że udzielili nam kredytu na określony czas i określonych warunkach. Jednakże nie tylko oprocentowanie stanowi składnik, który zalicza się do kosztów kredytu, chociaż z pewnością to właśnie wysokość odsetek stanowi największą część związanych z kredytem kosztów. Raty miesięczne kredytów składają się więc z dwóch części, jedna z nich to tak zwana część kapitałowa, zaś pozostałość to część odsetkowa. Gdy chodzi o to, co wchodzi w skład kapitału, to przede wszystkim jest to suma pieniędzy, które od banku pożyczyliśmy. Przy przyznawaniu kredytu jest jeszcze także ;prowizja, która stanowi jednorazowe wynagrodzenie dla banku za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie dokumentów i wiele innych spraw, związanych z uruchomieniem kredytu, jednak coraz częściej ta prowizja nie jest zbyt wysoka, lub też banki w ramach promocji całkowicie z niej rezygnują. Aby jednak klient otrzymał kwotę o którą wnioskuje, najczęściej banki proponują, aby kwota prowizji została doliczona do kredytu. Jednak stanowi ona wtedy część kapitału kredytu, a nie odsetek.

Coraz częściej także klienci decydują się na ubezpieczenie kredytu. Powodów tego jest bardzo wiele. Przede wszystkim wiele banków, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o wykupieniu ubezpieczenia, obniża oprocentowanie kredytu, gdyż w takiej sytuacji znacznie zmniejsza się dla danego kredytu tak zwane ryzyko kredytowe. Bywa, że jeżeli mowa jest o większej sumie, która zostaje rozłożona na dłuższy okres czasu, wysokość składki która należy za ubezpieczenie zapłacić może być nawet niższa, niż to ile więcej trzeba byłoby dopłacić oprocentowania kredytu gdyby ubezpieczenie nie zostało dobrane do kredytu. Zdaniem jednak bardzo wielu osób ubezpieczenie kredytu daje im znacznie więcej pewności w czasach które do łatwych nie należą. Zazwyczaj bowiem ubezpieczenie kredytu obejmuje sytuacje takie jak śmierć osoby która kredyt wzięła. Wtedy firma ubezpieczeniowa płaci bankowi cały kredyt, i spadkobiercy i rodzina zmarłego nie muszą się niczym martwić i przede wszystkim nie mają potem długów do płacenia. Ubezpieczenia kredytów obejmują jednak także sytuacje, gdy ktoś traci pracę, i dzięki temu może liczyć na pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zawsze spłaca ono cały kredyt, często umowy są tak skonstruowane, iż w takiej sytuacji ubezpieczyciel płaci raty przez określony w umowie ubezpieczenia czas. Jednak to i tak bardzo dużo, aby przez ten czas móc znaleźć nowe zatrudnienie i dalej płacić samodzielnie swoje zobowiązanie.