Różnice pomiędzy kredytem, a pożyczką

  • Posted on: 15 July 2020
  • By: mosiek

Podstawowa różnica pomiędzy pożyczką, a kredytem polega na tym kto może zaoferować pożyczkę, a kto kredyt, jak również ważnym elementem odróżniającym te zobowiązania jest podstawa prawna, zobacz czym jeszcze się różnią na http://www.finansowyraj.com.pl/.

Regulacje prawne

Przepisy, które dotyczą pożyczki są regulowane przez kodeks cywilny, który jasno określa istotę i warunki zawierania i zwrotu udzielonej pożyczki. Kredyt to forma zadłużenia, którą reguluje prawo bankowe i ma dużo więcej elementów, które powodują, że nie każdy może otrzymać dany kredyt.

Charakterystyka

Pożyczka, aby była wiążąca może być zawierana nawet ustnie pod warunkiem tylko, że nie będzie dotyczyła kwoty powyżej 1000 zł. Biorąc natomiast kredyt należy liczyć się z wypełnieniem dużej ilości formalności, dokumentów. Pożyczka może być okazana w formie pieniężnej lub też rzeczowej. Ta druga forma pożyczkowa musi zostać określona co do gatunku, co znaczy, że benzyna, czy węgiel może być przedmiotem umowy pożyczki. Jeśli dana rzecz posiada cechy charakterystyczne tylko dla niej wówczas nie może ona być przedmiotem umowy pożyczki. Kredyt obejmuje wyłącznie formę pieniężną. Pożyczka jest udzielana zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne i nie musi się to odbywać w ramach prowadzonej działalności. Nie trzeba również podawać celu zaciąganego zobowiązania, ponieważ jest to element dobrowolny zapisu w umowie, a tym samym pożyczkodawca nie powinien kontrolować celu na jaki przeznaczona jest pożyczka. Kredyt taki jak choćby gotówkowy czy hipoteczny musi zostać udzielony tylko i wyłącznie przez banki, a w zapisach umowy powinno być dokładnie zapisane na co będzie przeznaczony kredyt. Zobowiązanie to jest więc celowe i należy być przygotowanym na to, że bank będzie chciał się dowiedzieć co chcemy nabyć za konkretną sumę pieniędzy co powinno być zapisane na umowie. W przypadku pożyczki to dwie strony mogą ustalić między sobą odpłatność za udzielone zobowiązanie lub też jej brak. Jeśli jest to rodzina wówczas często odbywa się bez jakikolwiek kosztów, natomiast nie jest to w żaden sposób regulowane prawnie. Aby dobrze się zabezpieczyć formy pożyczkowe stosują poręczenia, poddanie się dobrowolnej egzekucji czy weksle.

Kredyt to takie zobowiązanie, które zawsze posiada dodatkowe koszty związane z jego udzieleniem. Nie można więc zdecydować się na kredyt i w momencie spłaty zapłacić tylko i wyłącznie za element, który stanowił część kapitałową. Zawsze obok pojawia się również określona prowizja i koszty dodatkowe jak odsetki, które stanowią podstawę kredytu. Strony muszą zawrzeć umowę na piśmie i najczęściej nie są to członkowie rodziny choć jeśli może się tak zdarzyć relacje nie mają tutaj prawie znaczenia. Zabezpieczeniem dla takiego kredytu jest hipoteka, lub gwarancja bankowa, a rzadziej mogą wystąpić weksle.

Podstawowe różnice między tymi zobowiązaniami dotyczą głównie różnej formalizacji w przypadku decyzji, jak również wielu innych czynników, które stanowią istotny element odróżniające te dwa zobowiązania wobec banku lub pożyczkodawcy.