Konsekwencje zmian w ustawie o kredycie hipotecznym

  • Posted on: 19 March 2019
  • By: mosiek

Zmiana ustawy o kredycie hipotecznym zapewniła konsumentom większą pozycję negocjacyjną, a także maksymalne bezpieczeństwo podczas obsługi klienta. Czy to jednak faktycznie właściwy kierunek ewolucji rynku kredytów hipotecznych? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz na https://www.17bankow.com.

Zmiany przy udzielaniu kredytów hipotecznych

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce został zdominowany przez największe placówki, które po prostu bez problemu dopasują się do nowych wytycznych. Słabsze banki zaczynają wchodzić w skład większych korporacyjnych struktur. Zbyt mała konkurencyjność sektora bankowego nie służy konsumentom, nawet pomimo wzrostu ich praw. Jedna z największych konsekwencji zmian w ustawie o kredycie hipotecznym to ograniczenie, a w praktyce likwidacja zobowiązań udzielanych w walutach obcych. Odpada absolutnie kwestia spekulacji kredytem hipotecznym w odniesieniu do rynku walutowego, mocno niepewnego. Kredyt hipoteczny otrzymasz jedynie w walucie zarobkowania. Wzrosły znacznie obowiązki informacyjne banków detalicznych, a także presja na stałość decyzji kredytowej. Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej bank nie ma prawa się z niej wycofać. Klient ma określony czas na podjęcie decyzji o współpracy. W przeszłości dochodziło do sytuacji, w której kredytobiorca posiadając pozytywną decyzję kredytową podejmował pewne działania, np. względem dewelopera, a bank nagle rezygnował. Teraz do takiej sytuacji dojść nie może.

Nadzór nad pośrednikami i lepsze perspektywy restrukturyzacyjne

Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym stworzyła rejestr pośredników (agentów). Rejestr wiąże się bezpośrednio z nadzorem KNF. Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu hipotecznego od innych usług/produktów finansowych. Kredytobiorca ma teraz wybór. Albo korzysta z oferty łączonej, albo ze standardowej, ale bez przymusu. To duża poprawa ze względu na uregulowanie problemu sprzedaży łączonej. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy restrukturyzacji kredytu hipotecznego. Bank pomoże kredytobiorcy określić nowe warunki spłaty, a jeżeli nie dojdzie do porozumienia konsument otrzymuje, aż pół roku na sprzedaż nieruchomości.

Wnioski

Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym daje konsumentom większe bezpieczeństwo i szersze perspektywy poszukiwania nowych ofert kredytów hipotecznych u nadzorowanych przez KNF pośredników. Dochodzi do tego ułatwienie restrukturyzacji długoterminowego zobowiązania.