Lokaty terminowe.

  • Posted on: 8 November 2018
  • By: mosiek

Banki mają w swojej ofercie bardzo ciekawe lokaty terminowe. Nazywa się je również lokatami standardowymi, terminowym depozytem, czy też lokatami tradycyjnymi. Są one przeznaczone do tego, abyśmy w bezpieczny sposób mogli zwiększać nasze oszczędności i jednocześnie pozwalają te oszczędności ochronić przed inflacją. Lokata terminowa zawierana jest w postaci umowy jaka podpisana jest z bankiem i klientem. Na jej mocy klient przekazuje swoje pieniądze bankowi i określa na jaki czas te pieniądze bank będzie miał w swoim posiadaniu. W zamian za przekazanie pieniędzy bank deklaruje się, że odda pieniądze klientowi powiększając je o odsetki. To właśnie odsetki będą dla klienta zyskiem jaki uzbiera się dzięki temu, że lokata będzie oprocentowana. Po tym jak lokata się zakończy klient otrzymuje środki jakie wpłacił do banku i odsetki. Mówiąc inaczej lokata jest formą pożyczki, ale takiej, którą klient udziela bankowi, a nie odwrotnie. Bank obraca naszymi pieniędzmi i dzięki temu ma z czego udzielać kredytów i odsetek innym klientom. My w zamian za to otrzymamy zysk w postaci odsetek.

Uważa się, że lokata terminowa jest jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych form na oszczędzanie swoich pieniędzy. Po wpłaceniu pieniędzy na lokatę są one objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnych do kwoty stu tysięcy Euro. Lokaty terminowe mają swoje oprocentowanie. Określa się je za pomocą zmiennej lub stałej stopy procentowej. Zawsze stopa ta podawana jest w skali toku. Mówiąc inaczej jest to nominalne oprocentowanie lokaty. Oprocentowanie stałe jest oprocentowaniem, które nie zmieni się przez cały okres na jaki została założona lokata. Bank odgórnie je podaje i dzięki temu klient może z góry obliczyć ile na takiej lokacie uda mu się zarobić. Lokata terminowa dzięki oprocentowaniu stałemu jest lokatą przewidywalną, dzięki czemu można zaplanować nasze operacje finansowe jakie będziemy wykonywać w przyszłości. W przypadku oprocentowania zmiennego przez cały czas trwania lokaty może się ono zmieniać i to nie zawsze na korzyść klienta. Oprocentowanie może się zwiększyć co da nam większe zyski, ale może też być obniżone przez bank przez co mniej uda nam się na takiej lokacie zarobić. Zmiana oprocentowania uzależniona jest od wysokości stóp procentowych NBP, a także od rentowności banków skarbowych i sytuacji jaka jest obecnie na rynkach międzybankowych. To wszystko ma ogromny wpływ na wielkość oprocentowania na naszej lokacie i przez to nie można wyliczyć przed założeniem lokaty ile uda nam się na niej zarobić.