Jakie zabezpieczenia stosuje się najczęściej w umowach kredytów?

  • Posted on: 30 April 2018
  • By: mosiek

Umowa kredytowa powinna zostać dokładnie zabezpieczona i to nie tylko ze względu na ograniczenie ryzyka współpracy z perspektywy banku komercyjnego. Chodzi o stabilność funkcjonowania całej gospodarki. Banki komercyjne nie mogą działać w dowolnych widełkach, bez regulacji prawnych, ponieważ odpowiadają za zarządzanie oszczędnościami społeczeństwa. Zabezpieczenie umowy kredytowej umożliwia zatem podtrzymanie płynności finansowej banków komercyjnych, co odbija się pozytywnie na bezpieczeństwie całego systemu. Nie można się zatem „obrażać na zabezpieczenia umów kredytowych, ale poznać najważniejsze rodzaje, aby lepiej optymalizować współpracę.

Najważniejsze formy zabezpieczenia umów kredytowych

W standardowych kredytach gotówkowych zabezpieczenie stanowi samo potwierdzenie stabilnych dochodów. Doradca kredytowy widzi strukturę twoich wydatków oraz dochodów i jest w stanie określić, na jakie zobowiązanie jesteś w stanie sobie faktycznie pozwolić. Przy wielu kredytach gotówkowych wymusza się pośrednio ubezpieczenie zobowiązania, ale to nie jest obowiązek, ale opcjonalna kategoria. Ubezpieczenie kredytu jest dobrym rozwiązaniem, bardziej przy kredytach mieszkaniowych, hipotecznych, ponieważ chroni kredytobiorcę w przypadku utraty zatrudnienia. Żaden kredytobiorca nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się w przeciągu wielu lat spłaty zobowiązania, a dobre ubezpieczenie, na dość wysoką kwotę gwarantuje większy komfort psychiczny, szczególnie ważny przy dużych kredytach. Przy słabej zdolności kredytowej bank komercyjny wymaga najczęściej podpisania weksla. To bardzo ciekawe narzędzie, ponieważ po podpisaniu weksla przez dłużnika dochodzi do natychmiastowej egzekucji w razie wystąpienia problemów ze spłatą. Bank nie musi wchodzić na poważną ścieżkę formalną, ale przekazuje weksel do odpowiedniego działu i otrzymuje środki w możliwie najszybszy sposób. Poręczenia od krewnych, partnerów biznesowych, przyjaciół to kolejna kategoria w przypadku zaciągania większych kredytów. Poręczenie jest przede wszystkim największym ryzykiem dla osoby trzeciej. Kredytobiorca zyskuje dobre zabezpieczenie, właściwie bez żadnego ryzyka, czy dodatkowych kosztów. Przy kredytach lombardowych spotyka się zastaw na rzeczach ruchomych, chociażby papierach wartościowych, samochodach. To jedna z najbezpieczniejszych form zabezpieczenia umowy kredytowej. Po spłacie zobowiązania odzyskujesz zabezpieczenie i możesz je ponownie wykorzystać przy kolejnym kredycie. Jeżeli natomiast kredytu nie spłacisz instytucja finansowa ma prawo do szybkiej odsprzedaży zabezpieczenia. W kredytach hipotecznych dochodzi do obciążenia hipoteki poprzez wpis do księgi wieczystej. Warto pamiętać, że to kredytobiorca odpowiada w takim przypadku za dodatkowe koszty związane z potwierdzeniem wartości zabezpieczenia.

Zabezpieczenia potrzebne dla stabilności całego systemu kredytowego

Ubezpieczenie, a także bieżące wpływy na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przy pozytywnej zdolności kredytowej to wystarczające zabezpieczenia do kredytów gotówkowych, krótko i średnioterminowych. Im dłuższy termin spłaty zobowiązania, tym presja na zabezpieczenie umowy większa, chociażby przez poręczenie i obciążenie hipoteki. Zabezpieczenia umów kredytowych wymusza w dużym stopniu prawo bankowe, a także wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Brak zabezpieczeń w umowach to potencjał do powstawiania poważnych kryzysów finansowych, czego przykładem był kryzys w Stanach Zjednoczonych zapoczątkowany na rynku nieruchomości.