Kluczowe czynniki rozwoju rynku kredytów gotówkowych

  • Posted on: 2 March 2018
  • By: mosiek

Rynek kredytów krótkoterminowych cieszy się w kraju dużą popularnością w ostatnich latach. Zaufanie do firm pożyczkowych wyraźnie wzrosło przez udoskonalenie norm prawnych. Kredytobiorca zyskał bezpieczeństwo przez ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a wcześniej oprocentowania minimalnego. W artykule podyskutujemy o kluczowych czynnikach rozwoju rynku kredytów gotówkowych w najbliższych latach.

Prawo w końcu po stronie kredytobiorcy
Czynniki prawne, a także chęć całkowitego wyeliminowania nieuczciwych podmiotów z rynku kredytowego wpłyną mocno na branżę kredytów krótkoterminowych. Prawo zmienia się przede wszystkim na korzyść kredytobiorców, a na niekorzyść pod względem budowania ponadprzeciętnych dochodów dla firm pożyczkowych. Optymalizacja i restrukturyzacja biznesu kredytowego to przyszłość wielu podmiotów w kraju. Coraz więcej kredytobiorców skupia się na kapitale firmy pożyczkowej. Promuje się krajowe podmioty, a nie międzynarodowe korporacje, które ograniczają się do minimalnych standardów obsługi klienta ze względu na masowość świadczenia usług. Mniejsze firmy pożyczkowe, chociażby internetowe promują przy tym programy lojalnościowe i poszerzanie limitu chwilówki po spłacie kolejnych zobowiązań. To podejście budujące długoterminowe relacje na poziomie firma pożyczkowa – pożyczkobiorca.

Skupienie na monitorowaniu wiarygodności firm pożyczkowych
Pojawiają się pomysły, aby praktycznie wszystkie firmy pożyczkowe umieścić w regulowanym rejestrze, co usprawni proces monitorowania wiarygodności. Związek Firm Pożyczkowych już częściowo daje takie możliwości błyskawicznej analizy podmiotów z branży pozabankowej. Solidny rejestr firm pożyczkowych połączony z jakościową procedurą przystąpienia i potwierdzenia polityki sprawdzi się jako bufor bezpieczeństwa dla konsumentów. Jednym z najważniejszych czynników rozwoju sektora kredytów jest polityka monetarna wyraźnie skorelowana z poziomem inflacji. Jeżeli inflacja rośnie, wtedy Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych. W 2018 roku to bardzo prawdopodobny scenariusz. Najnowszy opublikowany poziom inflacji to 2%. Sytuacja nie jest jeszcze tragiczna, ale wymaga już rzetelnej obserwacji. Dla kredytobiorców to prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów na zaciągnięcie tańszych kredytów gotówkowych. Na wysokich stopach procentowych naturalnie zarobią firmy pożyczkowe, a także posiadacze instrumentów dłużnych, chociażby obligacji skarbu państwa, czy obligacji korporacyjnych.

Stabilizacja technologiczna firm pożyczkowych
Wpływ technologiczny na firmy pożyczkowe jest obecnie znikomy. Podmioty w branży posiadają często kilka witryn kredytowych pod jedną marką, ale skierowanych do różnych grup docelowych, np. emerytów, rencistów, właścicieli działalności gospodarczych, studentów. Znikają natomiast pożyczki dedykowane bezrobotnym, czy osobom z niepewną sytuacją w zakresie budowania dochodów. Firmy pożyczkowe po zmianach przepisów nie mogą sobie pozwolić na elastyczność w monitorowaniu ryzyka. Zmienia się natomiast podejście konsumentów do kredytów krótkoterminowych. Widać wyraźnie wzrost zaufania do kredytowania produktów i usług, szczególnie leczenia specjalistycznego. Możliwy scenariusz to wprowadzanie kredytowania w większości punktów handlowo – usługowych, nawet w do tej pory niszowych kategoriach. Statystyki pokazują, że rynek kredytowy zyskuje stabilnie na wartości i w najbliższym okresie to nie powinno się zmienić. Jakie zmiany twoim zdaniem wpłyną najbardziej na rynek kredytowy w kraju?