Czym jest lokata rentierska?

  • Posted on: 23 August 2017
  • By: mosiek

Jak powszechnie wiadomo istnieje różnorodność ofert bankowych w zakresie lokat. Lokata jest umową zawieraną z bankiem, w ramach której przekazujemy bankowi jakieś środki pieniężne w celu ich pomnożenia. Obecnie znane lokat mogą być krótkoterminowe, długoterminowe, ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem i inne. Do innych zalicza się lokata rentierska.

Odmienność tej lokaty polega na fakcie, że naliczone odsetki nie są kapitalizowane lecz są przelewane na wskazany rachunek. Jest to lokata polecana przy dużych oszczędnościach, gdyż same odsetki pozwalają na opłatę bieżących płatności. W przypadku tej lokaty atrakcyjne jest przede wszystkim oprocentowanie Lokata rentierska jest zaliczana do lokat terminowych.

Oprocentowanie w przypadku lokaty rentierskiej

Konstrukcja lokaty rentierskiej pozwala na otrzymywanie od banku odsetek w regularnych odstępach czasu. Oczywiście wybierając dłuższy okres lokaty otrzymamy większy zysk.

Lokata rentierska a zwykła lokata terminowa?

Lokata rentierska jest traktowana jako szczególna odmiana lokaty terminowej. Jedna jak i duga lokata jest zakładana na określony okres czasu, chociaż lokaty rentierskie są zazwyczaj zakładane na dłużej. Wiąże się to z faktem, że lokata terminowa jest zwykle wyżej oprocentowana niż lokata rentierska. Dodatkowo odsetki na lokacie rentierskiej nie są kapitalizowane, lecz przelewane na wskazany rachunek bankowy. Okres, za który są przelewane odsetki zależą od konkretnej oferty. Zazwyczaj są to okresy jednego, trzech lub sześciu miesięcy. Niestety brak kapitalizacji odsetek jest równoznaczny z niższym zyskiem niż na zwyklej lokacie. Przede wszystkim lokata rentierska jest przeznaczona dla osób zamożnych, którzy posiadają wolne środki z możliwością ich czasowego zamrożenia.

Lokaty rentierskie są mało popularne i z tego względu rzadko reklamowane. Tymczasem współczesne lokaty rentierskie są oprocentowane na poziomie od 1,2% do 2,5%(co zależy od sytuacji ekonomicznej w danym momencie. Oczywiście chcąc włożyć większą kwotę na lokatę warto negocjować z bankiem oprocentowanie.

Ten rodzaj lokat można określić jako połączenie długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym. Jednak w przypadku lokaty rentierskiej nie trzeba się obawiać obniżenia oprocentowania w okresie trwania lokaty. Dodatkowo w przypadku lokaty rentierskiej nie następuje zamrożenie całego kapitału, gdyż odsetki będą cyklicznie wypłacane. Na pewno lokata rentierka jest ciekawą opcją, gdy zgromadziło się już spory majątek.

Obecnie lokaty rentierskie oferują takie banki jak Idea Bank, Noble Bank, BZ WBK, Bank Pekao SA, Deutsche Bank. Każdy z tych banków oferuje lokatę rentierską na swoich warunkach. Na pewno lokata rentierska zachęca faktem, że przez cały okres jej trwania otrzymujemy cykliczną pensję bez naruszania lokaty.