Wartość zadłużenia dla gospodarstwa domowego

  • Posted on: 13 February 2017
  • By: mosiek

Rynek kredytów gotówkowych, krótkoterminowych rozwija się w Polsce od lat dziewięćdziesiątych. Zadłużenie to pojęcie niezwykle często spotykane na standardowych i większych zakupach. Czy zadłużenie ma wartość dodatkową dla przeciętnego gospodarstwa domowego? O tym kilka słów w poniższym artykule.

Gospodarstwa domowe finansują standardowo potrzeby domowników oszczędnościami, dochodami z pracy, najmu, z różnorodnych inwestycji, a także z kredytu. Krótkoterminowy kredyt gotówkowy daje ogromną przewagę w krytycznych sytuacjach. Mała rata miesięczna nie narusza bowiem w duży sposób budżetu gospodarstwa domowego. Kredyt umożliwia spełnienie konkretnej potrzeby błyskawicznie bez potrzeby wieloletniego oszczędzania. Stąd ogromna popularność kredytów hipotecznych na polskim rynku. Nie każde gospodarstwo domowe stać na kredyt. Można powiedzieć, że dostęp do kredytu to już dobro luksusowe, szczególnie przy współpracy z bankami detalicznymi. Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego w banku detalicznym jest stabilny dochód, potwierdzona historia spłaty dotychczasowych zobowiązań, jasna sytuacja w wydatkach. Analiza kredytobiorcy jest obowiązkowa w bankach. Wynika z norm prawnych, a także z zaleceń Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Kredyt daje większą kontrolę nad spełnieniem potrzeb domowników. Umożliwia finansowanie niecodziennych, nagłych zakupów. Wykształcenie zdolności kredytowej to szansa na uniknięcie problemów w kryzysowych czasach. Dobry kredyt gotówkowy zaciągnięty, np. na spłatę innych zobowiązań pozwala wyjść na prostą i zoptymalizować raty.

Rynek kredytowy składa się właściwie z kilku podmiotów. To banki detaliczne, parabanki, sektor pożyczek społecznościowych, a także pożyczki udzielane w strefie prywatnej, często bez żadnej umowy. Każdy kredyt to oczywiście pewne ryzyko, ale to również szansa na lepsze zarządzanie wydatkami gospodarstwa domowego. Kredyt uczy odpowiedzialności, daje nieco większą motywację do uzyskiwania większych dochodów. Poza tym kredyt to pewnego rodzaju dźwignia finansowa, szczególnie przydatna przy większych inwestycjach. Dobrze przeznaczyć kredyt na dobra trwałe, które nie tracą błyskawicznie na wartości. Zapraszam również na portal http://www.moja-skarbonka.pl aby poznać lokaty bankowe.